Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

 

Projekty biorące udział w naborach z zakresu EFRR w ramach poszczególnych priorytetów i działań FEP 2021-2027 niezależnie od sposobu ich wyboru, tj. konkurencyjnego lub niekonkurencyjnego, podlegać będą ocenie podzielonej na etapy oceny formalnej i merytorycznej.

Dnia 27 marca 2024 r. Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 podjął Uchwałę Nr 17 / VI / 2024 w sprawie zmiany uchwały Nr 2 / I / 2023 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – zakres Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotowe kryteria obowiązują od dnia 27 marca 2024 r. i dotyczą działań/ typów projektów uwzględnionych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (SZOP FEP 2021-2027) – wersja SZOP.FEPK.007 przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 581/12398/24 z dnia 26 marca 2024 r.

 

 

Do pobrania:

Kryteria wyboru projektów EFRR (docx)602.16 KB

Opis zmian EFRR (docx)72,88 KB

Wersje archiwalne:

 1. Kryteria wyboru projektów EFRR - wersja z 13.12.2023 r. (docx)494,19 KB
  Opis zmian EFRR (docx)68,88 KB
 2. Kryteria wyboru projektów EFRR - wersja z 27.09.2023 r. (docx)466,69 KB
  Opis zmian EFRR (docx)69.94 KB
 3. Kryteria wyboru projektów EFRR - wersja z 28.06.2023 r. (docx),299,49 KB
  Opis zmian (docx),67,14 KB

 4. Kryteria wyboru projektów EFRR  - wersja z 25.04.2023 r. (docx),299,84 KB
  Opis zmian (docx),66,83 KB
 5. Kryteria wyboru projektów EFRR - wersja z 17.02.2023 r. (docx),287.61 KB
Poleć innym: