Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Regulamin działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 przyjety został na pierwszym posiedzeniu Komitetu w dniu 17 lutego 2023 r. Uchwałą Nr 1/I/2023 KM FEP 2021-2027.

Uchwałą Nr 19/VI/2024 z dnia 27 marca 2024 r. Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 dokonał zmian Regulaminu działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Regulamin działania KM FEP 2021-2027 (DOCX, 155.32 KB) - aktualna wersja obowiązująca od 27 marca 2024 r.

 1. Załącznik nr 1 - Wzór upoważnienia do prowadzenia obrad posiedzenia Komitetu (DOCX, 101.02 KB)
 2. Załącznik nr 2 - Katalog praw i obowiązków członka i zastępcy członka KM FEP 2021-2027 (DOCX, 101.78 KB)
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie i deklaracja członka/zastępcy członka KM FEP 2021-2027 (DOCX, 101.8 KB)
 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie i deklaracja obserwatora w KM FEP 2021-2027 (DOCX, 102.09 KB)
 5. Załącznik nr 5 - Wzór wniosku o zwołanie posiedzenia KM FEP 2021-2027 (DOCX, 100.39 KB)
 6. Załącznik nr 6 - Wzór wniosku o zapewnienie specjalnych potrzeb dla członków KM FEP 2021-2027 (DOCX, 104.23 KB)
 7. Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o powołanie grupy roboczej w ramach KM FEP 2021-2027 (DOCX, 100.14 KB)
 8. Załącznik nr 8 - Wzór zgłoszenia konfliktu interesów (DOCX, 104.32 KB) 

Opis zmian (DOCX, 355.54 KB)

Wersje archiwalne:

 • Uchwała Nr 6 / II / 2023 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1 / I / 2023 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. 

Regulamin działania KM FEP 2021-2027 (DOCX, 152.95 KB)

 1. Załącznik nr 1 - Wzór upoważnienia do prowadzenia obrad posiedzenia Komitetu (DOCX, 101.02 KB)
 2. Załącznik nr 2 - Katalog praw i obowiązków członka i zastępcy członka KM FEP 2021-2027 (DOCX, 101.78 KB)
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie i deklaracja członka/zastępcy członka KM FEP 2021-2027 (DOCX, 101.8 KB)
 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie i deklaracja obserwatora w KM FEP 2021-2027 (DOCX, 102.09 KB)
 5. Załącznik nr 5 - Wzór wniosku o zwołanie posiedzenia KM FEP 2021-2027 (DOCX, 100.39 KB)
 6. Załącznik nr 6 - Wzór wniosku o zapewnienie specjalnych potrzeb dla członków KM FEP 2021-2027 (DOCX, 104.23 KB)
 7. Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o powołanie grupy roboczej w ramach KM FEP 2021-2027 (DOCX, 100.14 KB)

Opis zmian (DOCX,  355.19 KB)

 

 • Uchwała Nr 1 / I / 2023 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.  

Regulamin działania KM FEP 2021-2027 (DOCX, 152.27 KB)

 1. Załącznik nr 1 - Wzór upoważnienia do prowadzenia obrad posiedzenia Komitetu (DOCX, 101.02 KB)
 2. Załącznik nr 2 - Katalog praw i obowiązków członka i zastępcy członka KM FEP 2021-2027 (DOCX, 101.78 KB)
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie i deklaracja członka/zastępcy członka KM FEP 2021-2027 (DOCX, 101.8 KB)
 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie i deklaracja obserwatora w KM FEP 2021-2027 (DOCX, 102.09 KB)
 5. Załącznik nr 5 - Wzór wniosku o zwołanie posiedzenia KM FEP 2021-2027 (DOCX, 100.39 KB) 
 6. Załącznik nr 6 - Wzór wniosku o zapewnienie specjalnych potrzeb dla członków KM FEP 2021-2027 (DOCX, 104.23 KB)
 7. Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o powołanie grupy roboczej w ramach KM FEP 2021-2027 (DOCX, 100.14 KB)
Poleć innym: