Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

W dniu 3 listopada 2022 r. Uchwałą Nr 435/8865/22 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął procedurę wyznaczenia składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 i tym samym przystąpił do formalnego procesu włączenia podmiotów do KM FEP 2021-2027.

Określając skład Komitetu Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (IZ FEP 2021-2027) zapewnia:

 • realizację zasady partnerstwa,
 • reprezentatywność poszczególnych środowisk,
 • zrównoważony udział różnych stron i grup partnerów.
 • warunki dla sprawnego funkcjonowania KM FEP.

IZ FEP 2021-2027 określając skład i zasady funkcjonowania KM FEP 2021-2027 bierze pod uwagę zasady horyzontalne, o których mowa art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Oznacza to, że:

 • działa z poszanowaniem praw podstawowych oraz przestrzega Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,
 • bierze pod uwagę i promuje równość kobiet i mężczyzn oraz uwzględnia aspekt i perspektywę płci,
 • zapobiega wszelkiej dyskryminacji,
 • zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami,
 • wspiera zrównoważony rozwój i przestrzeganie zasady „nie czyń poważnych szkód”.

Uchwała ZWP w Rzeszowie ws. ustanowienia procedury wyznaczenia składu KM FEP 2021-2027 wraz z Uchwałami zmieniającymi:

1. Uchwała Nr 435/8865/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia procedury wyznaczenia składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (DOCX, 42.54 KB)

2. Uchwała Nr 436/8877/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 listopada  2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 435/8865/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia procedury wyznaczenia składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (ZIP, 62.05 KB)

3. Uchwała Nr 445/9206/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 435/8865/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia procedury wyznaczenia składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (ZIP, 64.37 KB)

4. Uchwała Nr 449/9306/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 435/8865/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia procedury wyznaczenia składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (ZIP, 65.32 KB)

Wymogi dla osób wyznaczonych do składu KM FEP 2021-2027

W odniesieniu do osób wyznaczonych do składu KM FEP 2021-2027 obowiązuje wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii. Jednocześnie osoby wyznaczone do składu KM FEP 2021-2027 powinny spełniać następujące wymogi:

 1. posiadanie doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji FEP 2021-2027 lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji FEP 2021-2027,
 2. aktywny udział i zaangażowanie w konsultowanie FEP 2021-2027,
 3. posiadanie ogólnych kompetencji umożliwiających sprawowanie funkcji w KM FEP 2021-2027, w szczególności:
 • zdolności analityczne i komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów,
 • umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM FEP 2021-2027 od środowisk, które przedstawiciel podmiotu wchodzącego w skład KM FEP 2021-2027 reprezentuje.

Formularze zgłoszeniowe

Formularze zgłoszeniowe dla członka Komitetu, zastępcy członka, obserwatora znajdują się pod linkiem: formularze zgłoszeniowe.

Poleć innym: