Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 powołany został na mocy Uchwały Nr 453/9346/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2023 r. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu, którym jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Komitet liczy 79 osób, a w jego skład wchodzą:

 •  z prawem do głosowania (członkowie Komitetu lub ich zastępcy) tj.:
  • instytucje realizujące FEP 2021-2027 (11 osób),
  • strona rządowa (6 osób),
  • partnerzy (37 osób), w tym:
  • władze regionalne, lokalne, miejskie oraz inne instytucje publiczne (12 osób),
  • partnerzy społeczni i gospodarczy (14 osób),
  • podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie (11 osób)
 •  bez prawa do głosowania:
  • obserwatorzy (25 osób).

Ponadto, zgodnie z art. 39 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. w pracach Komitetu uczestniczy Komisja Europejska pełniąc rolę monitorującą i doradczą.

 

Skład KM FEP 2021-2027:

Imienny wykaz osób wyznaczonych do składu KM FEP 2021-2027 (PDF, 253.95 KB)

Uchwała Nr 581/12397/24 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 453/9346/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. (ZIP, 252.67 KB)

Uchwała Nr 545/11478/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 453/9346/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. (ZIP,249.94 KB)

Uchwała Nr 517/10853/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 453/9346/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. (ZIP, 251.13 KB)

Uchwała Nr 481/9974/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2023 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr 453/9346/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. (ZIP, 245.19 KB)

Uchwała Nr 453/9346/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. (ZIP, 251.77 KB)

 

Dokumenty:

Zasady powoływania i funkcjonowania komitetów monitorujących określają:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących na lata 2021-2027

 

Zadania KM FEP 2021-2027:

Komitet zgodnie z art. 40 rozporządzenia ogólnego, zatwierdza m.in.:

 • metodykę i kryteria stosowane przy wyborze projektów
 • wszelkie propozycje IZ FEP 2021-2027 dotyczące zmiany programu FEP 2021-2027

Komitet analizuje m.in.:

 • postępy we wdrażaniu FEP 2021-2027 oraz osiąganiu celów pośrednich i celów końcowych
 • kwestie mające wpływ na wykonanie programu i środki podjęte w celu zaradzenia tym kwestiom
 • realizację działań w zakresie komunikacji i widoczności
 • spełnienie warunków podstawowych i ich stosowanie przez cały okres programowania.
Poleć innym: