Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów wybieranych w sposób konkurencyjny, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Priorytet FEPK.08 Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność.
Działanie FEPK.08.02 Zarządzanie Lokalną Strategią Rozwoju.

Termin, od którego można składać wnioski

26 lutego 2024 r.

Termin, do którego można składać wnioski

12 marca 2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2024 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOP mogą ubiegać się wyłącznie organizacje społeczne i związki wyznaniowe – Lokalne Grupy Działania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD oraz doskonalenie zawodowe osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację LSR.

Zarządzanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obejmuje koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń, koszty finansowe, a także koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją strategii.

Wsparcie obejmuje także animowanie realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowywania operacji i przygotowywania wniosków.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów i działań FEP 2021-2027 – zakres EFS+.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie zgodnie z zapisami SZOP wynosi 95%.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) zgodnie z zapisami SZOP wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 030 956,00 zł

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa Regulamin wyboru projektów (plik .docx, 175 kB).

Integralną częścią Regulaminu wyboru projektów są załączniki:

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (plik .zip, 452 kB).

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  • Pan Marek Bednarz, tel. 17 7476936, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pani Katarzyna Lichtblau, tel. 17 7476921, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacji w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu SOWA EFS udzielają:

  • Pan Bogdan Lekacz, tel. 17 7476916, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pan Sławomir Cwynar, tel. 17 7476936, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Poleć innym: