Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

 

W dniu 28 marca 2024 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 583/12431/24 przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Aktualizacja Harmonogramu polega na:

 • Wpisaniu 8 nowych naborów konkurencyjnych w ramach następujących Działań:
  • 02.01 Poprawa jakości powietrza – dotacja / poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej,
  • 02.01 Poprawa jakości powietrza – dotacja / poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
  • 02.07 Gospodarka o obiegu zamkniętym,
  • 02.08 Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej,
  • 04.03 Zrównoważony transport pozamiejski,
  • 05.02 Włączenie społeczne,
  • 07.11 Edukacja przedszkolna,
  • 07.15 Aktywna integracja.
 • Usunięciu 8 zakończonych naborów w ramach następujących Działań:
  • 01.03 Wsparcie MŚP – dotacja / wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne,
  • 01.03 Wsparcie MŚP – dotacja / Internacjonalizcja MŚP,
  • 01.04 Wsparcie MŚP – IF,
  • 01.05 Regionalne Inteligentne Specjalizacje,
  • 02.02 Poprawa jakości powietrza – IF,
  • 02.04 Odnawialne źródła energii – IF,
  • 07.01 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
  • 08.02 Zarządzanie Lokalną Strategią Rozwoju.
 • Zmianie informacji o naborach w zakresie:
  • dat rozpoczęcia i zakończenia naborów,
  • kwot przewidzianych na dofinansowanie projektów w naborach.

Informacje podane w harmonogramie mają charakter planistyczny.

Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, harmonogram będzie podlegał aktualizacji nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału. Aktualizacja może polegać na wpisaniu do harmonogramu nowego naboru, usunięciu naboru lub zmianie informacji o naborze, w tym ich doprecyzowaniu. Aktualizacja harmonogramu może także polegać wyłącznie na potwierdzeniu informacji zawartych w harmonogramie poprzez zmianę daty jego zatwierdzenia.

Do pobrania:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z 28.03.2024 r. XLSX,71,10 KB

Wersje archiwalne:

 1. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z 19.12.2023 r. (xlsx),69,86 KB
 2. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z 26.09.2023 r. (xlsx),70,65 KB
 3. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z 27.06.2023 r. (xlsx),75,79 KB
 4. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z 31.03.2023 r. (xlsx),75,76 KB
 5. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z 28.02.2023 r. (docx, 103 KB)
Poleć innym: