Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

 

26 września 2023 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 527/11062/23   przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Aktualizacja Harmonogramu polega na:

 • Wpisaniu 5 nowych naborów konkurencyjnych w ramach następujących Działań:
  • 01 Badania i rozwój / Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej,
  • 03 Wsparcie MŚP - dotacja / Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP
   w formie dotacji,
  • 03 Wsparcie MŚP – dotacja / Internacjonalizcja MŚP,
  • 08 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców / adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników, w tym upowszechnianie zachowań proekologicznych,
  • 08 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców / Outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa.
 • Wpisaniu 2 nowych naborów niekonkurencyjnych w ramach następujących Działań:
  • 01 Drogi wojewódzkie /  Rozbudowa i budowa DW 835 na odcinku Szklary – Dynów,
  • 02 Tabor kolejowy / Zakup bezemisyjnego, zasilanego energią elektryczną taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego.
 • Usunięciu 21 zakończonych naborów.
 • Zmianie informacji o naborach w zakresie:
  • dat rozpoczęcia naborów, dot. projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny,
  • dat zakończenia naborów,
  • kwot przewidzianych na dofinansowanie projektów w naborach,
  • typów projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie.

Informacje podane w harmonogramie mają charakter planistyczny.

Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, harmonogram będzie podlegał aktualizacji nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału. Aktualizacja może polegać na wpisaniu do harmonogramu nowego naboru, usunięciu naboru lub zmianie informacji o naborze, w tym ich doprecyzowaniu. Aktualizacja harmonogramu może także polegać wyłącznie na potwierdzeniu informacji zawartych w harmonogramie poprzez zmianę daty jego zatwierdzenia.

Do pobrania:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z 26.09.2023 r. (xlsx),70,65 KB

Wersje archiwalne:

 1. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z 27.06.2023 r. (xlsx),75,79 KB
 2. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z 31.03.2023 r. (xlsx),75,76 KB
 3. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z 28.02.2023 r. (docx, 103 KB)
Poleć innym: