Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

Beneficjent, przystępując do realizacji projektu w ramach FEP 2021-2027 po wybraniu wniosku do dofinansowania podpisuje umowę o dofinansowanie regulującą jego prawa i obowiązki przy realizacji projektu.

I. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

1. Wzór_umowy_z_dnia_27_lutego_2024_r.pdf662.22 KB - wersja obowiązująca

1a) Wzór_umowy_z_dnia_27_lutego_2024_r.pdf661,20 KB - wersja elektroniczna obowiązująca  

2. Wzór_umowy_z_dnia_28_listopada_2023_r.pdf651,97 KB - wersja archiwalna

2a) Wzór_umowy_z_dnia_28_listopada_2023_.pdf651,08 KB- wesja elektroniczna archiwalna

3. Wzór_umowy_z_dnia_4_kwietnia_2023_r.pdf651,01 KB - wersja archiwalna

II. Umowa o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
1. Wzór_umowy_z_dnia_27_lutego_2024_r.pdf679,41 KB – wersja obowiązująca 

1a) Wzór_umowy_z_dnia_27_lutego_2024_r._pdf678.47 KB - wersja elektroniczna obowiązująca 

2. Wzór_umowy_z_dnia_23_stycznia_2024_r.pdf681,02 KB - wersja archiwalna

2a) Wzór_umowy_z_dnia_23_stycznia_2024_r.pdf678,68 KB - wersja elektroniczna archiwalna

3. Wzór_umowy_z_dnia_16_maja_2023_r.pdf668,74 KB - wersja archiwalna

III. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania FEPK.07.01 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

1. Wzór_umowy_dla działania FEPK.07.01 z_dnia_5_marca_2024_r.pdf806.37 KB - wersja obowiązująca

1a) Wzór_umowy_dla_działania_FEPK.07.01_z_dnia_5_marca_2024_r.pdf806,22 KB - wersja elektroniczna obowiązująca

2. Wzór_umowy_dla_działania_FEPK.07.01_z_dnia_4_kwietnia_2023_r.pdf781,34 KB- wersja archiwalna

IV. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania FEPK.07.16 Ekonomia społeczna programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

  1. Wzór_umowy_z_dnia_11_lipca_2023_r.pdf624,37 KB – wersja obowiązująca

V. Porozumienie o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

   1. Wzór_porozumienia_z_dnia_13_czerwca_2023_r.pdf673,41 KB– wersja obowiązująca

VI. Decyzja o dofinansowaniu Projektu w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

  1.  Wzór_decyzji_z_dnia_27_lutego_2024_r.pdf678,05 KB – wersja obowiązująca

1a) Wzór_decyzji_z_dnia_27_lutego_2024_r.pdf677,18 KB – wersja elektroniczna obowiązująca

 2. Wzór_decyzji_z_dnia_23_maja_2023_r.pdf721,22 KB – wersja archiwalna

Poleć innym: