Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna
Działanie FEPK.05.05 Kultura

Na co i kto może składać wniosek?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu:

Budowa Nowej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Kto może składać wniosek?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Partnerami w projekcie mogą być organizacje pozarządowe lub podmioty ekonomii społecznej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE) zgodnie z zapisami SZOP - 85%.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi) zgodnie z zapisami SZOP - 85%.

Termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wniosek przyjmowany będzie od dnia 14 grudnia 2023 r. do dnia 4 czerwca 2024 r. do godz. 23.59.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Organizującej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (wniosek otrzymuje status „Przesłany”).

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania – październik 2024 r.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa Regulamin wyboru projektów (docx , 332.67 KB) obowiązujący do 27 maja 2024 r.

Regulamin wyboru projektów (docx, 335.7 KB) obowiązujący od 28 maja 2024 r.

Integralną częścią Regulaminu wyboru projektów są załączniki:

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (zip, 694.92 KB)

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • Pani Elżbieta Buk, tel. 17 747 66 51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani Karina Szymczyk, tel. 17 747 66 49, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska:

 • Pani Joanna Kocur – główny specjalista, tel. 17 743 31 64, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani Anna Musiał – główny specjalista, tel. 17 743 31 59, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani Anna Piwowar, tel. 17 743 32 17, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani Anna Sabat, tel. 17 743 31 63, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pan Kamil Hulinka, tel. 17 743 31 56, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacji w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z aplikacji WOD2021 udzielają:

 • Pan Paweł Ciejka, tel. 17 747 66 53, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani Maria Wojtoń, tel. 17 747 63 20, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacji w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z aplikacji BK2021 udzielają:

 • Pan Paweł Ciejka, tel. 17 747 66 53, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414, 798 771 650, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192, 798 771 620, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 798 771 080, 798 771 524, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz również:

Zmiana Regulaminu i ogłoszenia o naborze wniosków - działanie FEPK.05.05 Kultura, nr naboru FEPK.05.05-IZ.00-003/23

Poleć innym: