Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Beneficjent zawierając umowę o dofinansowanie projektu, zobowiązuje się do stosowania następujących wzorów dokumentów:

  1. Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (docx),51,46 KB
  2. Wzór oświadczenia udzielenia licencji niewyłącznej (docx),52,73 KB
  3. Wzór oświadczenia w sprawie osiągnięcia i utrzymania wskaźników, zachowania trwałości projektu i kwalifikowalności podatku VAT (docx),72,68 KB
  4. Zestawienie wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpaci 2021-2027 (docx),89,72 KB
  5. Wzór oświadczenia dotyczącego zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji (docx),80,64 KB
Poleć innym: