Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie niekonkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka
Działanie FEPK.01.05
Regionalne Inteligentne Specjalizacje

Typ projektu: Wzmacnianie regionalnego systemu innowacji w ramach PPO

Na co i kto może składać wniosek?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wspierane będą działania polegające na identyfikacji potrzeb przedsiębiorców w obszarze technologii i umiejętności w zakresie RIS i związanych z tym nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez wzmacnianie regionalnego systemu innowacji w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO).

Warunkiem wsparcia jest zgodność projektu z obszarami wsparcia inteligentnych specjalizacji, które zostały ujęte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030”, tj. lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja, informacja i telekomunikacja.

Kto może składać wniosek?

O dofinansowanie w ramach postępowania w zakresie wyboru projektów jako wnioskodawca może ubiegać się Województwo Podkarpackie.

Termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 1 grudnia 2023 r. od godz. 9.00 do dnia 31 grudnia 2023 r. do godz. 23.59.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do ION uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Wniosek o dofinansowanie składany jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021, dostępnej na stronie: Aplikacja do składania wniosku WOD2021.

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania – 29 lutego 2024 r. ION w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia.

Limity dotyczące wartości projektu oraz wysokości dofinansowania

 1. Maksymalny (%) poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE), zgodnie z zapisami SZOP, wynosi 100%.
 2. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi), zgodnie z zapisami SZOP, wynosi 100%.
 3. Minimalna wartość projektu – nie dotyczy.
 4. Maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.
 5. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie – nie dotyczy.
 6. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie – nie dotyczy.
 7. Minimalny (%) wkład własny beneficjenta wynosi – 0%.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa Regulamin wyboru projektów (PDF, 301 KB).

Integralną częścią Regulaminu wyboru projektów są załączniki:

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru informacje udzielane są telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 17 747 61 57, 17 747 61 37

W sprawach dotyczących aplikacji WOD2021 informacje udzielane są telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 17 747 61 52, 17 747 61 39.
Poleć innym: