Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 ocena projektów złożonych w odpowiedzi na nabór prowadzona jest przez Komisję Oceny Projektów. Komisja ta jest powoływana i nadzorowana przez właściwą instytucję, stanowiąc jej ciało pomocnicze.

Właściwa instytucja określa regulamin pracy Komisji Oceny Projektów, w tym zakres zadań oraz jej właściwość. Dla jednego naboru, do momentu jego zakończenia, właściwa może być wyłącznie jedna KOP.

Do pobrania:

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (docx)61,97 KB 

  1. Załącznik nr 1 do Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów – Wzór Oświadczenia o bezstronności i poufności (docx),366,15 KB 
  2. Załącznik nr 2 do Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów – Wzór Oświadczenia eksperta o bezstronności i poufności (docx)369,03 KB
  3. Załącznik nr 3 do Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów – Wzór Karty oceny pracy eksperta (docx),85,67 KB 

Wersje archiwalne:

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (docx) - wersja obowiązująca do 26.06.2023 r. 62,50 KB

Poleć innym: