Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

 

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie niekonkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka
Działanie FEPK.01.03
Wsparcie MŚP - Dotacja

Typ projektu: Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne

Na co i kto może składać wniosek?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wspierane będą działania na rzecz MŚP związane z organizacją wydarzeń o charakterze międzynarodowym, tj. m. in. udział i organizacja misji dla przedsiębiorców, udział/ organizacja/ współorganizacja targów /forów/sympozjów /konferencji z udziałem przedsiębiorców, kampanie promocyjne oraz organizacja dużych wydarzeń związanych z promocją przedsiębiorców z obszarów inteligentnych specjalizacji.

Wydarzenia odbywające się w kraju musza mieć rangę międzynarodową.

Warunkiem wsparcia jest przeznaczenie pomocy dla MŚP z obszaru inteligentnych specjalizacji, które zostały ujęte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030”, tj. lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja, informacja i telekomunikacja.

Kto może składać wniosek?

O dofinansowanie w ramach postępowania w zakresie wyboru projektów jako wnioskodawca może ubiegać się Województwo Podkarpackie.

Termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 20 listopada 2023 r. od godz. 0.00 do dnia 31 grudnia 2023 r. do godz. 23.59.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do ION uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Wniosek o dofinansowanie składany jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021, dostępnej na stronie: Aplikacja do składania wniosku WOD2021.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania – 29 lutego 2024 r. ION w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia.

Limity dotyczące wartości projektu oraz wysokości dofinansowania

  1. Maksymalny (%) poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE), zgodnie z zapisami SZOP, wynosi 100%.
  2. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi), zgodnie z zapisami SZOP, wynosi 100%.
  3. Minimalna wartość projektu – nie dotyczy.
  4. Maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.
  5. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie – nie dotyczy.
  6. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie – nie dotyczy.
  7. Minimalny (%) wkład własny beneficjenta wynosi 0%.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa Regulamin wyboru projektów (PDF 377 KB).

Integralną częścią Regulaminu wyboru projektów są załączniki:

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru informacje udzielane są telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- 17 747 61 00

W sprawach dotyczących aplikacji WOD2021 informacje udzielane są telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- 17 747 61 52, 17 747 61 39.

Poleć innym: