Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

27 marca 2024 r. odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Spotkanie poprowadził Pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego - Przewodniczący KM FEP 2021-2027.

Za nami pierwszy rok funkcjonowania Komitetu, który powołany został w styczniu 2023 roku. Na dzisiejszym posiedzeniu planujemy przyjąć kolejny - duży pakiet nowych kryteriów wyboru projektów, które umożliwią uruchomienie kolejnych naborów.” - mówił Marszałek Władysław Ortyl, otwierając VI posiedzenie Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027

W posiedzeniu wzięły udział przedstawicielki Komisji Europejskiej Pani Eliza Przetak
z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Pani Magdalena Horodyska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Na początku spotkania powitano nową przedstawicielkę Wojewody Podkarpackiego Pani Teresy Kubas-Hul. Nowym obserwatorem została Pani Magdalena Granda-Podstolak. Do składu Komitetu w charakterze obserwatora dołączył również Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, który reprezentował Przewodniczący Zarządu Pan Andrzej Czernecki.

Na wstępie, Komitetowi przedstawiono informację nt. postępów realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Podczas posiedzenia, członkowie Komitetu podjęli uchwały zatwierdzające nowe kryteria wyboru projektów z obszaru Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dla działań:

  • 2.1 Poprawa jakości powietrza
  • 2.7 Gospodarka o obiegu zamkniętym
  • 2.8 Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej
  • 4.3 Zrównoważony transport pozamiejski
  • 5.2 Włączenie społeczne
  • 7.8 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców
  • 7.15 Aktywna integracja
  • 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

Ponadto, przyjęto zmiany Regulaminu działania KM FEP 2021-2027 odnoszące się do kwestii zapobiegania konfliktom interesów w wyniku zmian Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027, które weszły w życie 3 października 2023r.

Na forum Komitetu zaprezentowano również Aktualny stan spełnienia warunkowości podstawowej dla perspektywy 2021-2027 na poziomie regionalnym (RIS 2021-2023, PSRT WP 2030).

Kolejne obrady zostały zaplanowane na 15 maja 2024 r.

Galeria zdjęć:

Widok na stół prezydialny przy którym znajduje się Pan Marszałek Władysław Ortyl i Pan Wojciech Magnowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP

Widok na salę audytoryjną z uczestnikami VI posiedzenia Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027

Poleć innym: