Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

13 grudnia 2023 r. odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Spotkanie poprowadził Pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego - Przewodniczący KM FEP 2021-2027.

Za nami rok wytężonej pracy związanej z uruchomieniem i realizacją nowego programu. W mijającym 2023 roku byli Państwo intensywnie angażowani w prace m.in. nad kryteriami wyboru projektów, co umożliwiło uruchomienie pierwszych naborów. Powołaliśmy 2 Grupy robocze – ds. realizacji instrumentu ZIT oraz Grupę roboczą ds. zasady partnerstwa, zasad horyzontalnych i warunków podstawowych. Pragniemy Państwu serdecznie podziękować za dotychczasową pracę i wkład w realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.” - mówił Marszałek Władysław Ortyl, otwierając V posiedzenie Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027

W posiedzeniu wzięły udział przedstawicielki Komisji Europejskiej Pani Eliza Przetak z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Pani Magdalena Horodyska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Na wstępie, Komitetowi przedstawiono informację nt. postępów realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Podczas posiedzenia, członkowie Komitetu zatwierdzili kryteria wyboru projektów w ramach Priorytetu 3 Mobilność miejska oraz Priorytetu 8 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Zatwierdzony został Plan ewaluacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Przedmiotowe materiały były przedmiotem spotkania warsztatowego on-line z członkami Komitetu, które odbyło się w dniu 27 listopada 2023 r.

Na forum Komitetu zaprezentowano również raport końcowy dotyczący Oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego FEP 2021-2027.

Było to ostatnie w tym roku posiedzenie Komitetu. Kolejne obrady zostały zaplanowane na marzec 2024 r.

Galeria zdjęć:

Osoby znajdujące się przy stole prezydialnym podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego

Uczestnicy posiedzenia Komitetu Monitorującego w Sali obrad

Zbliżenie na ekran, na którym widoczna jest lista osób łączących się zdalnie podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego

 

Poleć innym: