Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (KM FEP) po raz czwarty zebrał się 27 września 2023 r.

Posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej i otworzył je Pan Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Zastępca Przewodniczącego KM FEP.

Marszałek powitał wszystkich obecnych i odniósł się do pracy Komitetu:

Spotykamy się dziś na IV posiedzeniu Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027. Za nami przerwa wakacyjna. Nie oznacza to jednak, że Komitet nie pracował w tym czasie. Realizacja Programu podlega bieżącemu monitorowaniu przez Komitet Monitorujący. Już na początku lipca przekazane zostały Państwu do konsultacji kolejne kryteria wyboru projektów. Ponadto, 26 lipca odbyło się I posiedzenie Grupy roboczej ds. Realizacji instrumentu ZIT. Nie zwalniamy tempa i kierujemy siły na uruchamianie kolejnych naborów.

W posiedzeniu wzięły udział, w formie zdalnej, przedstawicielki Komisji Europejskiej Pani Cinzia Masina - Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Pani Eliza Przetak z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Pani Magdalena Horodyska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Dyrektor Cinzia Masina poinformowała o prowadzonych przez Komisję Europejską pracach nad inicjatywą, która w sposób szczególny może zainteresować członków Komitetu Monitorującego:

Obecnie po naszej stronie prowadzone są działania mające na celu przyjęcie Europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością. Jest to inicjatywa odnosząca się do możliwości potwierdzenia statusu osób z niepełnosprawnościami w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Umożliwiłoby to znaczne usprawnienie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach życia. Procedura zostanie przekazana do zatwierdzenia przez Parlament Europejski.

Komitetowi przedstawiono informację nt. postępów realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

W dalszej kolejności podjęta została uchwała zatwierdzająca nowe kryteria wyboru projektów z obszaru Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co umożliwi uruchomienie kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie projektów. Jednocześnie podjęto uchwałę w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego Plus wprowadzającą zmiany o charakterze technicznym i doprecyzowującym.

Podczas ostatniego punktu porządku obrad Komitet powołał Grupę roboczą ds. zasady partnerstwa, zasad horyzontalnych oraz warunków podstawowych. Skład Grupy liczy łącznie 10 osób, z czego 7 osób to przedstawiciele i przedstawicielki podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, 1 przedstawicielka Komisji Europejskiej,
1 przedstawiciel partnerów reprezentujących władze regionalne, lokalne, miejskie oraz inne instytucje publiczne oraz 1 przedstawiciel partnerów społecznych.

Kolejne obrady KM FEP zostały zaplanowane na listopad br.

Galeria zdjęć:

Widok na stół prezydialny, przy którym znajdują się Pan Wicemarszałek Piotr Pilch oraz Pan Dyrektor Wojciech Magnowski

Członkowie Komitetu na Sali Audytoryjnej podczas IV posiedzenia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Członkowie Komitetu na Sali Audytoryjnej podczas IV posiedzenia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Uczestnicy posiedzenia Komitetu Monitorującego w formie zdalnej

Poleć innym: