Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Za nami III posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, które odbyło się 28 czerwca 2023 r.

Posiedzenie po raz pierwszy odbyło się w formie hybrydowej, tj. w formie stacjonarnej w Sali Audytoryjnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz w formie zdalnej z wykorzystaniem oprogramowania do wideokonferencji i obsługi głosowań.

Spotkanie, z upoważnienia Przewodniczącego Komitetu – Pana Marszałka Władysława Ortyla poprowadził Pan Wojciech Magnowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

W posiedzeniu uczestniczyły przedstawicielki Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przedstawicielka Komisji Europejskiej.

Komitetowi przedstawiono informację nt. postępów realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

W dalszej kolejności podjęte zostały uchwały zatwierdzające nowe kryteria wyboru projektów z obszaru Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, co umożliwi uruchomienie kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie projektów.

Komitet pozytywnie zaopiniował projekt Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 oraz powołał grupę roboczą ds. Realizacji instrumentu ZIT. W jej skład weszli przedstawiciele Miejskich Obszarów Funkcjonalnych wchodzących w skład Komitetu. Celem grupy jest opracowanie kryteriów, zakresów rzeczowych projektów partnerskich i współpraca Instytucji Zarządzającej wraz z MOF-ami realizującymi projekty w trybie niekonkurencyjnym.

Zaprezentowano również aktualny stan spełnienia warunkowości podstawowej (CP 1 i CP 3) dla perspektywy 2021-2027 na poziomie regionalnym.

Było to ostatnie przed przerwą wakacyjną posiedzenie Komitetu Monitorującego. Kolejne obrady zostały zaplanowane na wrzesień 2023 r.

Galeria zdjęć:

Widok na uczestników III posiedzenia Komitetu Monitorującego oraz stół prezydialny

Stół prezydialny przy którym przemawia Pan Wojciech Magnowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO

Widok na członków Komitetu głosujących podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego

Osoba trzymająca pilot do głosowania

Poleć innym: