Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 za nami. Spotkanie odbyło się 17 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie i poprowadził je Pan Władysław Oryl, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Przewodniczący Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027.

Marszałek powitał wszystkich obecnych i odniósł się do pracy Komitetu:

Witam Państwa bardzo serdecznie, liczymy na udaną i owocną współpracę, na sprawne funkcjonowanie naszego Komitetu opartego o zasadę partnerstwa. Chcemy, aby nasza praca przysłużyła się do szybkiego wdrożenia programu regionalnego, bo wszyscy mamy świadomość, że mamy dużo zaległości w wymiarze czasowym. Komitet jest jednym z filarów systemu realizacji każdego programu. Skupia przedstawicieli różnych środowisk, jest platformą wymiany doświadczeń i opinii. Powołanie Komitetu i rozpoczęcie przez niego prac to ważny krok. Jednym z jego zadań, jako szerokiego grona interesariuszy programu, jest zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, które są niezbędne, aby ogłosić nabory wniosków o dofinansowanie – powiedział Przewodniczący Komitetu.

W posiedzeniu wzięła udział Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Przedstawiciele Komisji Europejskiej: Pani Cinzia Masina - Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Pani Magdalena Horodyska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Eliza Przetak z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że to właśnie na Podkarpaciu będą przyjmowane kryteria wyboru projektów jako pierwsze w kraju:

To jest drugi Komitet Monitorujący, który odbywa się dzisiaj, pierwszy był w województwie opolskim, ale tu - na Podkarpaciu jest to pierwszy, podczas którego będą przyjmowane kryteria wyboru projektów, co pokazuje, jak dobrze na Podkarpaciu działamy, aby jak najszybciej rozpocząć inwestowanie środków pochodzących z Unii Europejskiej. To bardzo cieszy, bo to zaangażowanie będzie nam pomagać w tym, abyśmy nasz region ciągle rozwijali - mówiła Minister.

Cinzia Masina z Komisji Europejskiej podkreśliła rolę jaką odgrywają członkowie Komitetu, ich zastępcy i obserwatorzy:

Wszyscy Państwo mieliście aktywne role w tworzeniu tego programu i jesteście odpowiedzialni za jego prawidłowy monitoring. Kluczowe jest, aby kryteria były włączające, przejrzyste, sprzyjające rozwojowi i zgodne z prawem. Jesteście odpowiedzialni za to, aby unikać konfliktów interesów oraz za spełnianie wszystkich wymagań przez Waszych Beneficjentów. Nie mogę się doczekać, jak będę się przyglądać Waszemu rozwojowi – powiedziała Cinzia Masina.

Głównym punktem posiedzenia Komitetu Monitorującego było przyjęcie Regulaminu działania KM FEP 2021-2027 oraz kryteriów wyboru projektów dla programu zarówno w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak również w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Regulamin działania Komitetu wraz z pierwszymi zatwierdzonymi kryteriami wyboru projektów znajdują się w zakładce: Uchwały.

Galeria zdjęć:

Uczestnicy posiedzenia oraz widok na stół prezydialny - od lewej: Pani Magdalena Horodyska i Pani Cinzia Masina - przedstawicielki Komisji Europejskiej, Pan Marszałek Władysław Ortyl, Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Pan Dyrektor Wojciech Magnowski

Członkowie Komitetu podczas głosowania

Pani Magdalena Horodyska i Pani Cinzia Masina - przedstawicielki Komisji Europejskiej, Pan Marszałek Władysław Ortyl, Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Pan Dyrektor Wojciech Magnowski

Pan Wojciech Magnowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Uczestnicy I posiedzenia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Poleć innym: