Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

W dniu 12 stycznia 2023 r. Uchwałą Nr 453/9346/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie powołany został Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (KM FEP 2021-2027). Informacja dot. składu Komitetu znajduje się pod linkiem: skład KM.

Przygotowania do powołania Komitetu rozpoczęły się wraz z publikacją pierwszych dokumentów dla perspektywy finansowej 2021-2027, tj. ustawy wdrożeniowej oraz Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027. Pierwsze, wstępne założenia dot. struktury KM FEP 2021-2027 powstały we wrześniu 2022 r. i zaprezentowane zostały podczas posiedzenia:

  • Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w dniu 28 września 2022 r.,
  • Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 21 października 2022 r.,
  • Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego w dniu 30 listopada 2022 r.

Formalny proces formowania Komitetu rozpoczął się wraz z ustanowieniem procedury wyznaczenia składu KM FEP 2021-2027, która została przyjęta w dniu 3 listopada 2022 r. Uchwałą Nr 435/8865/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (z późn. zm.). Informacja nt. procedury wyznaczenia składu Komitetu oraz jej zmian znajduje się pod linkiem: procedura wyznaczenia KM.

W proces wyznaczenia składu KM FEP 2021-2027 zaangażowana została Podkarpacka Rada Innowacyjności oraz Podkarpacki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, które wskazały odpowiednio: 2 podmioty reprezentujące instytucje otoczenia biznesu i klastry oraz 1 podmiot ekonomii społecznej.

W tym miejscu należy także wskazać na bardzo dużą rolę Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, która na wniosek IZ FEP 2021-2027 wskazała do składu Komitetu 11 organizacji pozarządowych. Informacja nt. rozstrzygnięcia wyborów przedstawicieli zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego do składu KM FEP 2021-2027 znajduje się pod linkiem: ogłoszenie wyników naboru.

Proces włączenia, potwierdzania uczestnictwa, przyjmowania imiennych zgłoszeń do składu Komitetu trwał przez ostatnie dwa miesiące. Jedną z głównych zasad przyświecających IZ FEP 2021-2027 podczas prac nad powołaniem Komitetu była zasada zrównoważonego udziału równych stron i grup partnerów. Finalną strukturę składu KM FEP 2021-2027 przedstawiają następujące wykresy:

Grafika przedstawiająca skład KM FEP 2021-2027 w podziale na instytucje państwa członkowskiego i instytucje pośredniczące oraz poszczególne kategorie partnerów

Grafika przedstawiająca skład KM FEP 2021-2027 w podziale na stronę publiczną (29 członków) i niepubliczną (26 członków)

Poleć innym: