Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 6 lutego 2024 r.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz projektach, które otrzymały ocenę negatywną w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka Działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne (wybór w trybie niekonkurencyjnym) w ramach naboru nr FEPK.01.03-IZ.00-003/23

pobierz plik (XLSX 350,67 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr FEPK.01.03-IZ.00-003/23

pobierz plik (DOCX 78,59 KB)

Informacja z 8 stycznia 2024 r.

Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEPK.01.03-IZ.00-003/23, Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne (wybór w trybie niekonkurencyjnym).

pobierz plik (PDF, 160 KB)

Informacja z 2 stycznia 2024 r.

Informacja o wnioskach złożonych w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka, działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP - Dotacja, typ projektu: Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne -  programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (numer naboru FEPK.01.03-IZ.00-003/23)

W ramach naboru do działania FEPK.01.03 Wsparcie MŚP - Dotacja, typ projektu  Wsparci MŚP w wejściu na rynki zagraniczne złożono 1 wniosek na łączną kwotę dofinansowania 22 364 000,00 , wartość wydatków całkowitych wynosi 22 364 000,00 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 22 364 000 zł.

 

Poleć innym: