Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

Dane zbiorcze dotyczące FEP 2021-2027

Zgodnie z art. 42, ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej instytucja zarządzająca przekazuje Komisji drogą elektroniczną dane zbiorcze dotyczące poszczególnych programów do dnia 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 30 września i 30 listopada każdego roku. Dodatkowo, w okresie do dnia 31 stycznia i 31 lipca każdego roku przekazywane są dane w zakresie wartości wskaźników produktu i rezultatu dla wybranych operacji oraz wartości osiągniętych w wyniku wdrożenia operacji, jak również dane dotyczące instrumentów finansowych.

Dane zbiorcze dotyczące FEP 2021-2027 - stan na 31 marca 2023 r.

Dane zbiorcze dotyczące programu regionalnego FEP 2021-2027 - stan na 31 marca 2023 r. (PDF, 68.83 KB)

Dane zbiorcze dotyczące FEP 2021-2027 - stan na 31 grudnia 2022 r.

Dane zbiorcze dotyczące programu regionalnego FEP 2021-2027 - stan na 31 grudnia 2022 r. (PDF, 243.64 KB)

 

Poleć innym: