Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Plan Ewaluacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (PE FEP) jest dokumentem strategicznym wyznaczającym ramy realizacji procesu ewaluacji na cały okres programowania. Plan określa cele ewaluacji, system organizacyjny oraz planowane do realizacji badania ewaluacyjne. PE FEP podlega co najmniej raz do roku przeglądowi i ewentualnej zmianie.

PE FEP został opracowany przez Jednostkę Ewaluacyjną programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. W proces identyfikacji tematów i zakresów badań zaangażowani byli pracownicy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie FEP 2021-2027 oraz członkowie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w skład którego wchodzą partnerzy, o których mowa w art. 8 rozporządzenia ogólnego.

Do pobrania:

Plan Ewaluacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027517,58 KB

Poleć innym: