Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Dane zbiorcze dotyczące FEP 2021-2027

Zgodnie z art. 42, ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej instytucja zarządzająca przekazuje Komisji drogą elektroniczną dane zbiorcze dotyczące poszczególnych programów do dnia 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 30 września i 30 listopada każdego roku. Dodatkowo, w okresie do dnia 31 stycznia i 31 lipca każdego roku przekazywane są dane w zakresie wartości wskaźników produktu i rezultatu dla wybranych operacji oraz wartości osiągniętych w wyniku wdrożenia operacji, jak również dane dotyczące instrumentów finansowych.

Dane zbiorcze FEP 2021-2027 - stan na 31 marca 2024 r. - przekazane do Komisji Europejskiej 22 kwietnia 2024 r.

Dane zbiorcze dotyczące programu regionalnego FEP 2021-2027 - stan na 31 marca 2024 r. (PDF, 83.93 KB)

Dane zbiorcze FEP 2021-2027 - stan na 31 grudnia 2023 r. - przekazane do Komisji Europejskiej 24 stycznia 2024 r.

Dane zbiorcze dotyczące programu regionalnego FEP 2021-2027 - stan na 31 grudnia 2023 r. (PDF, 251.51 KB)

Dane zbiorcze FEP 2021-2027 - stan na 31 października 2023 r. - przekazane do Komisji Europejskiej 22 listopada 2023 r.

Dane zbiorcze dotyczące programu regionalnego FEP 2021-2027 - stan na 31 października 2023 r. (PDF, 71.32 KB)

Dane zbiorcze FEP 2021-2027 - stan na 31 sierpnia 2023 r. - przekazane do Komisji Europejskiej 28 września 2023 r.

Dane zbiorcze dotyczące programu regionalnego FEP 2021-2027 - stan na 31 sierpnia 2023 r. (PDF, 69.93 KB)

Dane zbiorcze FEP 2021-2027 - stan na 30 czerwca 2023 r. - przekazane do Komisji Europejskiej 31 lipca 2023 r.

Dane zbiorcze dotyczące programu regionalnego FEP 2021-2027 - stan na 30 czerwca 2023 r. (PDF, 242.98 KB)

Dane zbiorcze FEP 2021-2027 - stan na 31 marca 2023 r. - przekazane do Komisji Europejskiej 18 kwietnia 2023 r.

Dane zbiorcze dotyczące programu regionalnego FEP 2021-2027 - stan na 31 marca 2023 r. (PDF, 68.83 KB)

Dane zbiorcze FEP 2021-2027 - stan na 31 grudnia 2022 r. - przekazane do Komisji Europejskiej 31 stycznia 2023 r.

Dane zbiorcze dotyczące programu regionalnego FEP 2021-2027 - stan na 31 grudnia 2022 r. (PDF, 243.64 KB)

 

Poleć innym: