Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie niekonkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka
Działanie FEPK.01.01 Badania i rozwój
Typ projektu: Budowa potencjału ośrodków innowacji Podkarpackie Centrum Innowacji

Na co i kto może składać wniosek?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru o wsparcie może ubiegać się projekt polegający na wsparciu funkcjonowania i rozwoju Podkarpackiego Centrum Innowacji – możliwe będzie między innymi: wsparcie rozwoju współpracy B+R przedsiębiorstw i ośrodków naukowych, kontynuacja realizacji programów grantowych oraz innych form wsparcia na rzecz wzrostu potencjału środowiska naukowego w regionie, zarządzanie wiedzą, badania i analizy, szkolenia, doradztwo i inne działania prowadzące do wzmocnienia lokalnego potencjału ekosystemu biznesu i innowacji.

Warunkiem wsparcia jest zgodność projektu z obszarami wsparcia inteligentnych specjalizacji, które zostały ujęte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030”, tj. lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja, informacja i telekomunikacja.

Kto może składać wniosek?

O dofinansowanie w ramach postępowania w zakresie wyboru projektów jako wnioskodawca może ubiegać się Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (KRS: 0000710883).

Termin i sposób składania wniosku o dofinansowanie w ramach naboru

Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 19 października 2023 r. od godz. 0.00 do dnia 12 grudnia 2023 r. do godz. 23.59. Pierwotny termin wyznaczono na 31 grudnia 2023 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do ION uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Wniosek o dofinansowanie składany jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021, dostępnej na stronie: Aplikacja do składania wniosku WOD2021.

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania – 29 lutego 2024 r. ION w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia.

Limity dotyczące wartości projektu oraz wysokości dofinansowania

  1. Maksymalny (%) poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE), zgodnie z zapisami SZOP, wynosi 100%.
  2. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w projekcie (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi), zgodnie z zapisami SZOP, wynosi 100%.
  3. Minimalna wartość projektu – nie dotyczy.
  4. Maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.
  5. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie – nie dotyczy.
  6. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie – nie dotyczy.
  7. Minimalny (%) wkład własny beneficjenta wynosi 0%.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa Regulamin wyboru projektów (PDF 310.53 KB) obowiązujący od 11.12.2023 r.

Integralną częścią Regulaminu wyboru projektów są załączniki:

Zakres zmian Regulaminu wyboru projektów z 11.12.2023 r. plik do pobrania (PDF 84.26 KB)

Regulamin wyboru projektów obowiązujący do 10.12.2023 r. plik do pobrania (PDF 310.71 KB)

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru informacje udzielane są telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

W sprawach dotyczących kwestii środowiskowych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

W sprawach dotyczących aplikacji WOD2021 informacje udzielane są telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 17 747 61 52, 17 747 61 39.
Poleć innym: