Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 13 czerwca 2024 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o wydłużeniu etapu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naboru nr FEPK.07.18.-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian DZIAŁANIE 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej do 28 czerwca 2024 r., ze względu na przedłużający się proces oceny.

Informacja z 26 kwietnia 2024 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż ze względu pozytywne rozpatrzenie protestów od oceny merytorycznej, zaktualizowano Informację o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.18-IP.01-001/23 ogłoszonego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

Informacja o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.18-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej PDF165,87 KB

Informacja z 16 kwietnia 2024 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż ze względu na zmianę wartości przyznanego dofinansowania dwóch projektów, zaktualizowano Informację o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną  w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.18-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.18-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej PDF194,27 KB

Informacja z 11 marca 2024 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru nr FEPK.07.18-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian DZIAŁANIE 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej do łącznej wysokości 145 400 403,90 PLN kwoty dofinansowania.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną  w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.18-IP.01-001/23 w ramach Działania 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej DOCX, 77,24 KB

Skład Komisji Oceny Projektów DOCX,358,44 KB

Informacja z 19 stycznia 2024 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przewidzianej na dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru nr FEPK.07.18-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian DZIAŁANIE 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

Informacja o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.18-IP.01-001/23, Działanie 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej, DOCX65,80 KB

Informacja z 11 stycznia 2024 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o wydłużeniu etapu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naboru nr FEPK.07.18.-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian DZIAŁANIE 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej do 19 stycznia 2024 r., ze względu na przedłużający się proces oceny.

Informacja z 21 grudnia 2023 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o wydłużeniu etapu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naboru nr FEPK.07.18.-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian DZIAŁANIE 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej do 12 stycznia 2024 r., ze względu na przedłużający się proces oceny.

Poleć innym: