Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 6 lutego 2024 r.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz projektach, które otrzymały ocenę negatywną w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 priorytetu FEPK.02 Energia i Środowisko / działania FEPK.02.02 Poprawa jakości powietrza – IF, numer naboru FEPK.02.02-IZ.00-001/23.

pobierz plik (XLSX 357,24 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr FEPK.02.02-IZ.00-001/23

pobierz plik (DOCX 78,07 KB)

Informacja z 8 stycznia 2024r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEPK.02.02-IZ.00-001/23, Priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko, Działanie FEPK.02.02 Poprawa jakości powietrza – IF (wybór w trybie niekonkurencyjnym).

pobierz plik (PDF 160 KB)


Informacja z 2 stycznia 2024r.

Informacja o wnioskach złożonych w ramach priorytetu FEPK.02 Energia i Środowisko, działanie FEPK.02.02 Poprawa jakości powietrza - IF, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (numer naboru FEPK.02.02-IZ.00-001/23)

W ramach naboru do działania FEPK.02.02 Poprawa jakości powietrza - IF, złożono 1 wniosek  na łączną kwotę dofinansowania 154 075 802,79 zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 181 265 650,34 zł.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny dla działania FEPK.02.02 – Poprawa jakości  powietrza – IF kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na dofinansowanie projektu stanowiąca wkład finansowy na rzecz instrumentów finansowych, wnoszony do funduszu powierniczego przez IZ FEP 2021-2027 wynosi 154 075 802,79 zł.

Poleć innym: