Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 6 lutego 2024 r.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz projektach, które otrzymały ocenę negatywną w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka / działania FEPK.01.04 Wsparcie MŚP – IF, numer naboru FEPK.01.04-IZ.00-001/23.

pobierz plik (XLSX 357,29 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr FEPK.01.04-IZ.00-001/23

pobierz plik (DOCX 78,06 KB)

Informacja z 8 stycznia 2024 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEPK.01.04-IZ.00-001/23, Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie FEPK.01.04 Wsparcie MŚP – IF , Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP poprzez instrumenty finansowe (wybór w trybie niekonkurencyjnym).

pobierz plik (PDF 160 KB)

Informacja z 2 stycznia 2024 r.

Informacja o wnioskach złożonych w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.04 Wsparcie MŚP - IF, Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP poprzez instrumenty finansowe, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (numer naboru FEPK.01.04-IZ.00-001/23)

W ramach naboru do działania FEPK.01.04 Wsparcie MŚP - IF, Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP poprzez instrumenty finansowe złożono 1 wniosek  na łączną kwotę dofinansowania 216 975 414,20 zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 255 265 193,18 zł.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny dla działania FEPK.01.04 Wsparcie MŚP – IF kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na dofinansowanie projektu stanowiąca wkład finansowy na rzecz instrumentów finansowych, wnoszony do funduszu powierniczego przez IZ FEP 2021-2027 wynosi 216 975 414,20 zł.

Poleć innym: