Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z dnia 28.05.2024 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEPK.01.03-IZ.00-005/24, Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie FEPK.01.03 Wsparcie — Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R innowacji przez MŚP (wybór w trybie konkurencyjnym).

pobierz plik (PDF 201 KB)

 

Informacja z 16.04.2024 r.

Informacja o wnioskach złożonych w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka, działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP - Dotacja, typ projektu Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (numer naboru FEPK.01.03-IZ.00-005/24)

W ramach naboru do działania FEPK.01.03 Wsparcie MŚP - Dotacja, typ projektu  Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP złożono 29 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 47 150 632,31 , wartość wydatków całkowitych wynosi 88 109 107,58 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 46 867 826,00 zł.

 

Poleć innym: