Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 13 czerwca 2024 r.

Rozszerzona informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz projektach, które otrzymały ocenę negatywną w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka / działania FEPK.01.01 Badania i rozwój / typu projektu Wsparcie działalności badawczo - rozwojowej. Numer naboru FEPK.01.01-IZ.00-001/23. Informacja z dnia 11 czerwca br. została uzupełniona o projekty ocenione negatywnie formalnie.
Uzupełniona informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr FEPK.01.01-IZ.00-001/23. W informacji z dnia 11 czerwca br. nie uwzględniono jednego z członków KOP.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz projektach, które otrzymały ocenę negatywną w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka / działania FEPK.01.01 Badania i rozwój
pobierz plik (xlsx, 361.34 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr FEPK.01.01-IZ.00-001/23
pobierz plik (docx, 85.24 KB)

Informacja z 11 czerwca 2024 r.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz projektach, które otrzymały ocenę negatywną w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka / działania FEPK.01.01 Badania i rozwój
/ typu projektu Wsparcie działalności badawczo - rozwojowej. Numer naboru FEPK.01.01-IZ.00-001/23
pobierz plik (xlsx , 356.73 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr FEPK.01.01-IZ.00-001/23
pobierz plik (docx, 80.1 KB)

Informacja z dnia 27.03.2024

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEPK.01.01-IZ.00-001/23, Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie FEPK.01.01 Badania i rozwój, Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej (wybór w trybie konkurencyjnym).

pobierz plik (PDF 213 KB)

Poleć innym: