Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

W przypadku rażącego i powtarzającego się niewywiązania się Beneficjenta z obowiązków informacyjnych i promocyjnych określonych w umowie o dofinansowanie, Instytucja Zarządzająca jest uprawniona do pomniejszenia całkowitej kwoty dofinansowania określonej we wniosku o dofinansowanie, o wartość nie większą niż 3% tego dofinansowania, zgodnie z Wykazem pomniejszeń wartości dofinansowania w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FEP 2021-2027.

Wykaz pomniejszeń wartości dofinansowania w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FEP 2021-2027 (docx),85,85 KB

Poleć innym: