Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach Priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie FEPK.01.01 Badania i rozwój, Typ projektu: Budowa potencjału ośrodków innowacji Podkarpackie Centrum Innowacji.

  1. Pełnomocnictwo.  (docx, 99.97 KB)
  2. Harmonogram płatności. (xlsx, 14.24 KB) 
  3. Harmonogram płatności - dodatkowy. (xlsx, 16.23 KB)
  4. Oświadczenie, iż informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz w dołączonych do niego jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. (docx, 100.13 KB) 
  5. Formularz pomoc publiczna. (doc, 496.5 KB) 
  6. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu:

Weksel, (docx, 58.14 KB)

Deklaracja wekslowa. (docx, 93.4 KB)

 

Poleć innym: