Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 515/ 10841/ 23 z dnia 16 sierpnia 2023 r. powołał Komisję do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz przyjął Regulamin jej działania. W skład Komisji wchodzą pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz eksperci wyznaczeni z Wykazu Ekspertów.

Eksperci wybrani w skład Komisji to osoby ściśle związane z praktyką wdrażania LSR na obszarach wiejskich w Polsce. Większość wskazanych ekspertów posiada doświadczenie w pracy w komisjach dokonujących  wyboru LSR. W składzie Komisji znajdują się także eksperci, którzy posiadają doświadczenie w ocenie wielofunduszowych LSR.

Po przeprowadzeniu oceny spełnienia warunków dostępu, Komisja dokona oceny LSR pod względem spełnienia kryteriów wyboru opisanych w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Do pobrania:

Poleć innym: