Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z uwagi na liczne prośby Wnioskodawców o możliwość wydłużenia terminu naboru wniosków, działając na podstawie Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027 Rozdział 7, pkt 15 oraz zapisów Regulaminu naboru Rozdział I, pkt. 14, podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach naboru FEPK.07.12-IP.01-004/23 do dnia 27 października 2023 r.

W związku z powyższym, dokonano zmiany Regulaminu wyboru projektów nr FEPK.07.12-IP.01-004/23 w następującym zakresie:

  1. Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków określoną w ogłoszeniu o naborze.
  2. Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków określoną w pkt. 1.4.2 regulaminu.
  3. Ujednolicenie dat wskazanych w pkt. 2.6.2 oraz 3.2.2 regulaminu.

Zaktualizowane ogłoszenie o naborze obowiązuje od 21 września 2023 r.

Poleć innym: