Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 27 lipca 2023 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 - 055 Rzeszów informuje, że z uwagi na konieczność doprecyzowania zapisów, dokonano zmiany w Rozdziale 2.4, pkt 2.4.1. Regulaminie naboru nr FEPK.07.10-IP.01-001/23.

Regulamin naboru - wersja obowiązująca od 27.07.2023 r. (pdf)532,96 KB

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 - 055 Rzeszów ogłasza nabór nr FEPK.07.10-IP.01-001/23 wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.10 Kształtowanie kompetencji w zakresie robotyki i programowania. 

Termin, od którego można składać wnioski

10.07.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28.07.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2023 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Podkarpackiego / Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte mogą zostać następujące rodzaje działań:

  • opracowanie innowacyjnych programów nauczania informatyki oraz zajęć pozalekcyjnych z robotyki edukacyjnej
  • opracowanie materiałów metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów
  • wyposażenie pracowni robotyki i nauki programowania w szkołach podstawowych oraz w centrach szkoleniowych Wnioskodawcy i Partnera/ów w zestawy robotów, niezbędne oprzyrządowanie techniczne oraz oprogramowanie
  • szkolenie nauczycieli z zakresu nauczania robotyki i programowania
  • zajęcia dla uczniów (również w formie zajęć dodatkowych realizowanych w szkole) a także warsztaty, obozy kształtujące umiejętności uczniów w zakresie robotyki i programowania
  • merytoryczne i techniczne wsparcie nauczycieli i uczniów
  • powołanie sieci wsparcia i współpracy nauczycieli zajmujących się robotyką
  • organizacja wydarzeń, pikników naukowych promujących robotykę, naukę programowania, nauczanie STEAM, konkursów/zawodów dla uczniów z programowania i robotyki.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów i działań FEP 2021-2027 – zakres EFS+

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

119 739 709,34 zł, tj. 90% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

119 739 709,34 zł

Niezbędne dokumenty

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Edukacji EFS

Tel. 17 74 32 809, 17 74 32 878, 17 77 37 162

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie,
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,
35-055 Rzeszów,
tel. 17/ 850 92 00

Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel. 17 747 64 15, 17 747 64 82 

Do pobrania:

Poleć innym: