Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacja z 23 maja 2024 r.

W związku z aktualizacją zapisów dotyczących grupy docelowej w Regulaminie wyboru projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośredniczącą dla programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 - 055 Rzeszów, działając na podstawie Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027 Rozdział 7, pkt 15 oraz zapisów Regulaminu wyboru Rozdział I, pkt 14, podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach naboru FEPK.07.08.-IP.01-001/24 do dnia 10 czerwca 2024 r.

Zaktualizowany regulamin naboru PDF691,95 KB

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośredniczącą dla programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 - 055 Rzeszów ogłasza nabór nr FEPK.07.08-IP.01-001/24 wniosków o dofinansowanie projektów wybieranych w sposób konkurencyjny, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Działanie 7.8 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców

Termin, od którego można składać wnioski

6 maja 2024 r.

Termin, do którego można składać wnioski

7 czerwca 2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2024 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski? 

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOP mogą ubiegać się:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa, w tym poprzez m.in. współpracę z firmami poszukującymi pracowników ze spersonalizowanymi umiejętnościami lub możliwością przebranżowienia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów i działań FEP 2021-2027 – zakres EFS+

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 95% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 536 767,00 zł

Niezbędne dokumenty

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Rozwoju Kadr EFS
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
35 – 055 Rzeszów
pokój nr 116 tel. 17 74 32 832
pokój nr 125, 17 743 28 13

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów
tel. 17/ 74 32 805, 17/ 850 92 35

Do pobrania

Poleć innym: