Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 31 lipca 2023 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr FEPK.07.02-IP.01-001/23 program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 - 055 Rzeszów ogłasza nabór nr FEPK.07.02-IP.01-001/23 wniosków o dofinansowanie projektu wybieranych w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet 7/ FEPK.07 Działanie 7.2 Aktywizacja młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji. 

Termin, od którego można składać wnioski

19.06.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28.06.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2023 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: instytucje rynku pracy. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte mogą zostać następujące rodzaje działań:

  • instrumenty i usługi aktywnej polityki rynku pracy, wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, realizowane przez OHP, m.in.:
  • indywidualny plan działania,
  • pośrednictwo pracy,
  • doradztwo zawodowe,
  • szkolenia,
  • staże,
  • zajęcia edukacyjno – szkoleniowe umożliwiające kontynuowanie nauki i uzupełnienie wykształcenia ogólnego i zawodowego,
  • zajęcia integracyjne dla młodzieży.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów i działań FEP 2021-2027 – zakres EFS+

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 354 858,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (pdf),492,52 KB

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w zakresie Priorytetu 7 FEP 2021-2027 (pdf),78,99 KB

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach FEP 2021-2027 (zip),2,41 MB

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS
tel. 17 85 09 222, 17 74 32 872

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie,
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,
35-055 Rzeszów,
tel. 17/ 74 32 805, 17/ 850 92 35 

Do pobrania:

Regulamin konkursu (pdf),492,52 KB

Załączniki (zip),3,98 MB

Poleć innym: