Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr FEPK.07.15-IP.01-002/23 wniosków o dofinansowanie projektu w sposób konkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.15

Termin, od którego można składać wnioski

30 października 2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 listopada 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2024 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski? 

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOP mogą ubiegać się:

Przedsiębiorstwa, Partnerstwa, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki zawodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe programy aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia wykorzystujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej, w szczególności usługi reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej

Kryteria wyboru projektów

 Kryteria wyboru projektów zostały określone w Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów i działań FEP 2021-2027 – zakres EFS+

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 95% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

26 825 024,55 zł

Niezbędne dokumenty

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Integracji Społecznej EFS
ul. Naruszewicza 11
pokój nr 110 lub 105
tel. 17 74 32 821, 17 74 32 826,

Do pobrania

Regulamin naboru (pdf),611,36 KB

Załączniki (zip),6,18 MB

Poleć innym: