Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 - 055 Rzeszów ogłasza nabór nr FEPK.07.12-IP.01-001/23 wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.12 Szkolnictwo ogólne - Wsparcie doradztwa zawodowego

Termin, od którego można składać wnioski

17.07.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31.07.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru

Październik 2023 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”)

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOP mogą ubiegać się:

Samorząd Województwa Podkarpackiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte mogą zostać następujące rodzaje działań:

  • podnoszenie kwalifikacji szkolnych doradców zawodowych,
  • podnoszenie kwalifikacji dyrektorów i pozostałej kadry zarządzającej szkół z zakresu zarządzania procesem doradztwa zawodowego i edukacyjnego w szkole,
  • podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej (w tym nauczycieli innych przedmiotów szkolnych) w zakresie doradztwa zawodowego i edukacyjnego,
  • zajęcia dla uczniów (m.in. spotkania indywidualne/grupowe z uczniami dot. doradztwa zawodowego i edukacyjnego, warsztaty itp.),
  • formy wsparcia kierowane do rodziców, opiekunów prawnych - dot. doradztwa zawodowego i edukacyjnego,
  • organizacja w szkołach przestrzeni i tworzenie warunków do udzielania doradztwa zawodowego i edukacyjnego,
  • działania promujące upowszechnienie korzystania z doradztwa zawodowego i edukacyjnego, uczenia się przez całe życie oraz propagowanie szkolnictwa zawodowego (z uwzględnieniem pespektywy płci w wyborze zawodu, przeciwdziałania stereotypom związanym z płcią i wspierania promocji kierunków STEM),
  • organizacja różnorodnych form współpracy doradców zawodowych służących wymianie doświadczeń i doskonaleniu pracy doradców zawodowych (profesjonalizacja doradztwa m.in. poprzez współpracę z Publicznymi Służbami Zatrudnienia),
  • działania służące poznawaniu i odkrywaniu zawodów i ścieżek kariery (organizacja różnorodnych wydarzeń, w tym we współpracy z pracodawcami, m.in. warsztatów, spotkań, wizyt).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów i działań FEP 2021-2027 – zakres EFS+

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

32 971 237,00  zł, tj. 90% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

32 971 237,00  zł

Niezbędne dokumenty

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydział Edukacji EFS
tel. 17 74 32 809, 17 74 32 878, 17 77 37 163

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie,
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,
35-055 Rzeszów,
tel. 17/ 850 92 00

Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel. 17 747 64 15, 17 747 64 82 

Do pobrania:

Regulamin naboru, pdf490,39 KB

Załączniki, zip4,95 MB

Poleć innym: