Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 - 055 Rzeszów ogłasza nabór nr FEPK.07.12-IP.01-002/23 wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.12 Szkolnictwo ogólne. Program stypendialny dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne.

Termin, od którego można składać wnioski

27.07.2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski

10.08.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2023 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”)

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOP może ubiegać się:

Samorząd Województwa Podkarpackiego/ Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte mogą zostać następujące rodzaje działań:

  • utworzenie systemu wyszukiwania i wspierania uczniów zdolnych oraz wsparcie uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, osiągających wysokie wyniki w nauce poprzez program stypendialny.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów i działań FEP 2021-2027 – zakres EFS+

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

90% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 856 600 PLN

Niezbędne dokumenty

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydział Edukacji EFS
Tel. 17/ 77 37 166 , 17/ 74 32 878

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie,
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,
35-055 Rzeszów,
tel. 17/ 850 92 00

Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel. 17/ 747 64 15, 17/ 747 64 82 

Do pobrania:

Regulamin naboru (pdf), 459,98 KB

Załączniki (zip),4,69 MB

Poleć innym: