Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 - 055 Rzeszów ogłasza nabór nr FEPK.07.01-IP.01-001/24 wniosków o dofinansowanie projektu wybieranych w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Termin, od którego można składać wnioski

29.01.2024 r.

Termin, do którego można składać wnioski

09.02.2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2024 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do Instytucji Ogłaszającej Nabór uznaje się datę złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS (wniosek otrzymuje status „Przesłany”) 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOP mogą ubiegać się: Powiatowe Urzędy Pracy z terenu Województwa Podkarpackiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach naboru:

- instrumenty i usługi aktywnej polityki rynku pracy, wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, realizowane przez PUP w sposób i na zasadach określonych w ww. Ustawie i odpowiednich aktach wykonawczych do niej. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów i działań FEP 2021-2027 – zakres EFS+ 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

100% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

112 661 048,46 zł 

Niezbędne dokumenty

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie (Instytucja Organizująca Nabór) 
tel. 17/ 850 92 78, 17/ 743 28 71 i 17/ 850 92 09

oraz

Punkt Informacyjnym EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie,
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów,
tel. 17 850 92 00

Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel. 17/ 747 64 15, 17/ 747 64 82 

Do pobrania:

Regulamin wyboru projektów PDF468,87 KB

Załączniki ZIP2,59 MB

Poleć innym: