Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacja z 19 kwietnia 2024 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż ze względu na uznanie protestów do oceny merytorycznej, zaktualizowano Informację o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji  w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.04-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.04

Informacja o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.04-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.04 PDF188,36 KB

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję ION informuje, iż ze względu na konieczność obniżenia kwoty dofinansowania jednego z projektów zaktualizowano Informację o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji  w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.04-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.04.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.04-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.04 PDF215,38 KB

Informacja z 20 marca 2024 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż ze względu na uznanie protestu do oceny merytorycznej, zaktualizowano Informację o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji  w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.04-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.04.

Informacja o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.04-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.04 DOCX, 70,87 KB

Informacja z 12 marca 2024 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję ION, biorąc pod uwagę dobro społeczne jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych m.in. na poprawę sytuacji na rynku pracy dla mieszkańców województwa podkarpackiego oraz dostępne środki, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr FEPK.07.04-IP.01-001/23 ogłoszonego w dniu 29 czerwca 2023 roku. Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie FEPK.07.04 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących, oraz odchodzących z rolnictwa do łącznej wysokości 48 004 145,43  PLN kwoty dofinasowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079).

W załączeniu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości zaktualizowaną Informację o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną  w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.04-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.04.

Zaktualizowana informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną  w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.04-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.04 DOCX 75,01 KB

Informacja z 11 marca 2024 r.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.04-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07.04 DOCX 74,89 KB

Skład Komisji Oceny Projektów DOCX359,70 KB

Informacja z 1 marca 2024 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż ze względu na uznanie protestów do oceny merytorycznej, zaktualizowano Informację o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji  w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.04-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.04

Informacja o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.04-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.04 DOCX, 70,43 KB

Informacja z 29 lutego 2024 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż z powodu uwzględnienia protestów w wyniku procedury odwoławczej wydłużono  termin zakończenia etapu negocjacji w ramach konkursu numer FEPK.07.04-IP.01-001/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 –  do dnia 15 marca 2024 roku.

Informacja z 21 lutego 2024 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż ze względu na uznanie protestów do oceny merytorycznej, zaktualizowano Informację o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji  w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.04-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.04.

Informacja o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.04-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.04, DOCX 72,01 KB

Informacja z 9 lutego 2024 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż ze względu na uznanie protestów do oceny merytorycznej, zaktualizowano Informację o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji  w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.04-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.04.

Informacja o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.04-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.04  DOCX, 69,76 KB

Informacja z 2 lutego 2024 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż z powodu uwzględnienia protestów w wyniku procedury odwoławczej wznowiono etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów oraz wydłużono  termin zakończenia etapu negocjacji w ramach konkursu numer FEPK.07.04-IP.01-001/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – do dnia 29 lutego 2024 roku.

Informacja o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.04-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.04 DOCX, 69,17 KB

Informacja z 13 grudnia 2023 r.

Informacja o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.04-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.04, DOCX, 70,17 KB

Informacja z 24 listopada 2023 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu numer FEPK.07.04-IP.01-001/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Poleć innym: