Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacja z 3 czerwca 2024 r.

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów powołanej przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu pracy w Rzeszowie na podstawie Zarządzenia Nr 80/23 z dnia 25 września 2023r. do oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr FEPK.07.08-IP.01-001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PDF160,45 KB

Informacja z 29 kwietnia 2024 r

Zaktualizowana w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.08-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 7.8 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców PDF223,52 KB

Informacja z 5 kwietnia 2024 r.

Zaktualizowana w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej Informacja o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.0-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.08 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców DOCX67,17 KB

Informacja z 3 kwietnia 2024 r.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną  w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.08-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 7.8 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców. DOCX77.03 KB

Informacja z 19 marca 2024 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż w związku z szerokim zakresem negocjacji wskazanym w kartach oceny merytorycznej oraz w związku z faktem, iż nie wszyscy Wnioskodawcy złożyli skorygowane wnioski o dofinansowanie podjęta została decyzja o przedłużeniu procedury negocjacji prowadzonej w ramach naboru FEPK.07.08-IP.01-001/23 do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Informacja z 26 stycznia 2024 r.

Informacja o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.08-IP.01-001/23 DOCX 66,47 KB

Informacja z 2 stycznia 2024r. 

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż w związku z dużą ilością wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór FEPK.07.08-IP.01-001/23 jak również ich złożonością, podjęta została decyzja o ponownym przedłużeniu procedury oceny wniosków o dofinansowanie w ww. naborze do dnia 31 stycznia 2024 roku.

Informacja z 1 grudnia 2023 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż w związku z dużą ilością wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór FEPK.07.08-IP.01-001/23 jak również ich złożonością podjęta zostało decyzja o przedłużeniu procedury oceny wniosków o dofinansowanie w ww. naborze do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Poleć innym: