Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 11 sierpnia 2023 r.

Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje informację o projektach wybranych do dofinansowania w naborze realizowanym w sposób niekonkurencyjny nr naboru FEPK.07.02-IP.01-001/23

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną w naborze realizowanym w sposób niekonkurencyjny, nr naboru FEPK.07.02-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 07.02 Aktywizacja młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji (docx, 60.26 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru nr FEPK.07.02-IP.01-001/23 (docx,43 KB)

Poleć innym: