Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

 

Informacja z 29 listopada 2023 r.

Informacja dot. składu Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na nabór nr FEPK.07.15-IP.01-001/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie 7.15 Aktywna integracja, DOCX, 358.61 KB

Informacja z 28 listopada 2023 r.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.15-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 7.15 Aktywna integracja61,08 KB

Informacja z 22 listopada 2023 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o przedłużeniu etapu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na nabór nr FEPK.07.15.-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian DZIAŁANIE 7.15 Aktywna integracja, do 29 listopada 2023 roku, ze względu na przedłużający się proces negocjacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie.

Informacja z 8 listopada 2023 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o przedłużeniu etapu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na nabór nr FEPK.07.15.-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian DZIAŁANIE 7.15 Aktywna integracja, do 22 listopada 2023 roku, ze względu na przedłużający się proces negocjacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie.

Informacja z 29 września 2023 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przewidzianej na dofinansowanie projektów złożonych w ramach, ogłoszonego w dniu 19 maja 2023 r., naboru nr FEPK.07.15-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 7.15 Aktywna integracja.

Przedmiotowa decyzja została podjęta na podstawie i zgodnie z punktem 4.4.7 Regulaminu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian DZIAŁANIE 7.15 Aktywna integracja.

Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje informację o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji  w naborze nr FEPK.07.15-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 7.15 Aktywna integracja

Informacja o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji w naborze realizowanym w sposób konkurencyjny, nr naboru FEPK.07.15-IP.01-001/23, Działanie 7.15 Aktywna integracja (docx), 61,17 KB

Informacja z 15 września 2023 r.

Instytucja Organizująca Nabór informuje, iż przedłużono etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 19 maja 2023r. konkursu nr FEPK.07.15.-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian DZIAŁANIE 7.15 Aktywna integracja, do 29 września 2023 roku, ze względu na przedłużający się proces oceny.

Poleć innym: