Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
Logo Unii Europejskiej

 

Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje informację o projektach wybranych do dofinansowania w naborze realizowanym w sposób niekonkurencyjny, nr naboru FEPK.07.03-IP.01-001/23.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną w naborze realizowanym w sposób niekonkurencyjny, nr naboru FEPK.07.03-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07.03 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (docx)57,81 KB

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru nr FEPK.07.03-IP.01-001/23 (docx), 41,59 KB

Poleć innym: