Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 28 maja 2024 r.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 priorytetu FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna / działania FEPK.05.05 Kultura Numer naboru FEPK.05.05-IZ.00-002/23
pobierz plik (xlsx, 387.15 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr FEPK.05.05-IZ.00-002/23
pobierz plik (docx, 84.02 KB)

 

Informacja z 4 kwietnia 2024 r.

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 priorytetu FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna / działania FEPK.05.05 Kultura Numer naboru FEPK.05.05-IZ.00-002/23
pobierz plik (xlsx, 387.1 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr FEPK.05.05-IZ.00-002/23
pobierz plik (docx, 83.55 KB)

Informacja z 26 marca 2024 r.

Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu, który został oceniony pozytywnie na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEPK.05.05-IZ.00-002/23, Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, Działanie FEPK.05.05 Kultura (wybór w sposób niekonkurencyjny).
pobierz plik (docx, 81.17 KB)

Informacja z 21 marca 2024 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEPK.05.05-IZ.00-002/23, Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, Działanie FEPK.05.05 Kultura (wybór w sposób niekonkurencyjny).
pobierz plik (docx , 81.18 KB)

Informacja z 25 stycznia 2024 r.

Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEPK.05.05-IZ.00-002/23, Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, Działanie FEPK.05.05 Kultura (wybór w sposób niekonkurencyjny).

pobierz plik  (docx , 80.19 KB)

Informacja z 15 grudnia 2023 r.

Informacja o wnioskach złożonych w ramach priorytetu FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, działanie FEPK.05.05 Edukacja, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (numer naboru FEPK.05.05-IZ.00-002/23)

W ramach naboru do działania FEPK.05.05 Kultura, złożono 4 wnioski, na łączną kwotę dofinansowania 40 141 036,01 zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 67 538 377,84 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 40 141 055,71 zł.

Poleć innym: