Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 17 maja 2024 r.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania, projektach umieszczonych na liście rezerwowej i projektach które otrzymały ocenę negatywną w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 priorytetu FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna / działania FEPK.05.03 Dostępność - Numer naboru FEPK.05.03-IZ.00-001/23
pobierz plik (xlsx, 57.45 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23
pobierz plik (docx, 82.6 KB)

Informacja z 29 stycznia 2024 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEPK.05.03-IZ.00-001/23, 
pobierz plik (docx, 89.85 KB)

Informacja z 21 września 2023 r.

W ramach naboru do działania FEPK.05.03 Dostępność, złożono 68 wniosków (1 wniosek anulowano) na łączną kwotę dofinansowania 125 026 459,30 zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 167 508 072,71 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 46 813 000,00 zł.

Poleć innym: