Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 17 maja 2024 r.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz projektach, które otrzymały ocenę negatywną w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027
priorytetu FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna / działanie FEPK.05.01 Edukacja Numer naboru FEPK.05.01-IZ.00-001/23

 1. Infrastruktura przedszkolna (xlsx, 52.47 KB)
 2. Infrastruktura szkolnictwa ogólnego (xlsx, 52.65 KB)
 3. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego (xlsx, 51.14 KB)
 4. Infrastruktura szkolnictwa wyższego (xlsx , 48.9 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23
pobierz plik (docx, 85.1 KB)

 

Informacja z 9 lutego 2024 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEPK.05.01-IZ.00-001/23, Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, Działanie FEPK.05.01 Edukacja (wybór w sposób konkurencyjny).
pobierz plik (docx,  96.37 KB)

Informacja z 9 października 2023 r.

W ramach naboru do działania FEPK.05.01 Edukacja, złożono łącznie 90 wniosków, z których 1 wniosek anulowano. Ocenie podlegać będzie 89 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 179 173 165,67 zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 261 361 103,26 zł.

W tym:

 • w ramach infrastruktury przedszkolnej złożono 33 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 55 132 534,67 zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 84 332 271,22 zł,
 • w ramach infrastruktury szkolnictwa ogólnego złożono 31 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 43 884 646,20 , wartość wydatków całkowitych wynosi 74 068 073,79 zł,
 • w ramach infrastruktury szkolnictwa zawodowego złożono 21 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 59 794 903,74 zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 78 888 898,16 zł,
 • w ramach infrastruktury szkolnictwa wyższego złożono 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 20 361 081,06 zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 24 071 860,09 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 156 499 997,40 zł, w tym:

 • na infrastrukturę przedszkolną 45 158 329,44 zł,
 • na infrastrukturę szkolnictwa ogólnego 26 523 943,83 zł,
 • na infrastrukturę szkolnictwa zawodowego 43 458 748,83 zł,
 • na infrastrukturę szkolnictwa wyższego 41 358 975,30 zł.
Poleć innym: