Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 22 maja 2024 r.

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 priorytetu FEPK.04 Mobilność i łączność / działania FEPK.04.01 Drogi wojewódzkie Numer naboru FEPK.04.01-IZ.00-003/23
pobierz plik (xlsx, 386.74 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr FEPK.04.01-IZ.00-003/23
pobierz plik (docx, 80.28 KB)

Informacja z 11 marca 2024 r.

Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEPK.04.01-IZ.00-003/23, Priorytet FEPK.04 Mobilność i łączność, Działanie FEPK.04.01 Drogi wojewódzkie (wybór w sposób niekonkurencyjny).
pobierz plik (docx, 80.54 KB)

Informacja z 2 lutego 2024 r.

W ramach naboru do działania FEPK.04.01 Drogi wojewódzkie, złożono 1 wniosek na łączną kwotę dofinansowania 21 268 872,97 zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 25 022 203,50 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 21 268 873,40 zł.

Poleć innym: