Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z 20 maja 2024 r.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 priorytetu FEPK.02 Energia i Środowisko / działania FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu Numer naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23
pobierz plik (xlsx, 60.14 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr FEPK.02.05-IZ.00-002/23
pobierz plik (docx, 83.29 KB)

Informacja z 13 maja 2024 r.

Komisja Oceny Projektów informuje, że ocena merytoryczna projektów w ramach naboru nr FEPK.02.05-IZ.00-002/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu - Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych), została wydłużona do 13 maja 2024 r.
Wydłużenie wynika z oczekiwania w ramach dużej liczby wniosków na uzupełnienia / poprawę / wyjaśnienia dokonywane przez Wnioskodawców zgodnie z pkt 14.1.10 Regulaminu wyboru projektów wybieranych w sposób konkurencyjny nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23 a jednocześnie zachowania jednolitego podejścia w ocenie projektów. Całkowite wydłużenie terminu nie przekroczyło łącznego okresu przewidzianego w Regulaminie na wyżej wskazane uzupełnienia.

Informacja z 5 lutego 2024 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEPK.02.05-IZ.00-002/23, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu.
Pobierz plik (docx, 101.3 KB)

Informacja z 2 października 2023 r.

W ramach naboru do działania FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, złożono 130 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 93 988 579,96 zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 138 602 139,82 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze na dofinansowanie projektu udostępniona została kwota 54 577 850,00 zł.

Poleć innym: