Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Logo Funduszy Europejskich
Logo Podkarpackie przestrzeń otwarta
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Logo Unii Europejskiej

Informacja z dnia 22.05.2024 r.

Aktualizacja „Informacji o projektach wybranych do dofinansowania oraz projektach, które otrzymały ocenę negatywną” - nabór nr FEPK.01.03-IZ.00-001/23.

Instytucja Organizująca Nabór  informuje o dokonaniu zmian w „Informacji o projektach wybranych do dofinansowania oraz projektach, które otrzymały ocenę negatywną” w ramach działania FEPK.01.03 „Wsparcie MŚP – Dotacja”, typu projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji” nabór nr FEPK.01.03-IZ.00-001/23.

Zmiany te są następstwem rozstrzygnięcia protestów od wyników oceny merytorycznej w odniesieniu do projektów nr FEPK.01.03-IZ.00-0007/23, nr FEPK.01.03-IZ.00-0032/23, nr FEPK.01.03-IZ.00-0047/23 oraz nr FEPK.01.03-IZ.00-0067/23.

pobierz plik (xlsx,381 KB)


Informacja z dnia 23.04.2024 r.

Aktualizacja „Informacji o projektach wybranych do dofinansowania oraz projektach, które otrzymały ocenę negatywną” - nabór nr FEPK.01.03-IZ.00-001/23.

Instytucja Organizująca Nabór  informuje o dokonaniu zmian w „Informacji o projektach wybranych do dofinansowania oraz projektach, które otrzymały ocenę negatywną” w ramach działania FEPK.01.03 „Wsparcie MŚP – Dotacja”, typu projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji” nabór nr FEPK.01.03-IZ.00-001/23.

Zmiany te są następstwem rozstrzygnięcia protestów od wyników oceny merytorycznej jakościowej w odniesieniu do projektów nr FEPK.01.03-IZ.00-0072/23 oraz nr FEPK.01.03-IZ.00-0087/23.

pobierz plik (xlsx, 381 KB)


Informacja z dnia 17.04.2024 r.

Aktualizacja „Informacji o projektach wybranych do dofinansowania oraz projektach, które otrzymały ocenę negatywną” - nabór nr FEPK.01.03-IZ.00-001/23.

Instytucja Organizująca Nabór  informuje o dokonaniu zmian w „Informacji o projektach wybranych do dofinansowania oraz projektach, które otrzymały ocenę negatywną” w ramach działania FEPK.01.03 „Wsparcie MŚP – Dotacja”, typu projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji” nabór nr FEPK.01.03-IZ.00-001/23.

Zmiany te są następstwem skierowania projektu nr  FEPK.01.03-IZ.00-0167/23 do ponownej oceny na podstawie art. 61 ust 8 ustawy wdrożeniowej, w wyniku której projekt uzyskał ocenę formalną negatywną.

pobierz plik (xlsx 381.5 KB)


Informacja z dnia 20.03.2024 r.

Aktualizacja „Informacji o projektach wybranych do dofinansowania oraz projektach, które otrzymały ocenę negatywną” - nabór nr FEPK.01.03-IZ.00-001/23.

Instytucja Organizująca Nabór  informuje o dokonaniu zmian w „Informacji o projektach wybranych do dofinansowania oraz projektach, które otrzymały ocenę negatywną” w ramach działania FEPK.01.03 „Wsparcie MŚP – Dotacja”, typu projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji” nabór nr FEPK.01.03-IZ.00-001/23.

Zmiany te są następstwem oceny merytorycznej jakościowej, przeprowadzonej w wyniku uwzględnienia protestów od oceny formalnej.

pobierz plik  (xlsx 381,74 KB)

Informacja z dnia 10.01.2024 r.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz projektach,które otrzymały ocenę negatywną w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027, priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działania FEPK.01.03 Wsparcie MŚP - Dotacja ,numer naboru FEPK.01.03-IZ.00-001/23.

pobierz plik (xlsx,381 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr FEPK.01.03-IZ.00-001/23

pobierz plik (docx,79 KB)

Informacja z dnia 26.10.2023

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach naboru nr FEPK.01.03-IZ.00-001/23, Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji (wybór w trybie konkurencyjnym).

 pobierz plik (PDF 241.18 KB)

Poleć innym: